28 دی 1396 ساعت 19:24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7688.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7678.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7676.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7680.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7699.jpg

 

عکس ها از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

عکس ها از سجاد دهقانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7638.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7644.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7634.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7633.jpg

 

http://yazdsport.ir/uploaded_files/PictorialReport_files/IMG_7623.jpg

 

عکس ها از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

نشست خبری دولت و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group