20 آذر 1396 ساعت 07:43

 

ومن المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه...

 هاشمی بزرگمرد عرصه مبارزه .سیاست.تدبیر وخدمت به ملکوت اعلی پیوست.
هاشمی باهمه متفاوت بود .ازویژگیهای برجسته ای برخوردار بود که اورا از همه بزرگان وسیاست ورزان وخدمتگزاران متفاوت میساخت. .هاشمی محور پایدار همه لحظات حساس ودشوار انقلاب ونظام بود. قدرت اندیشه وتعمق در مسائل همراه با بردباری ودور اندیشی از هاشمی مدیری توانمند در عبور از بحرانها وعبور دادن جامعه وکشورازدشواریها ساخته بود.
هاشمی یارباوفای امام وانقلاب ومردم ومشاورى صادق برای مقام رهبری ومسئولان ارشد نظام ومرجعی  اندیشمند.معتمد وصاحبنظربرای ارائه طریق درمسائل سخت وپیچیده بود.
 براي انقلاب.مردم ونظام تاپای جان وتا خرج آبروی خویش صادقانه فداکاری کرد وبارها مورد حمله ناجوانمردانه مغرضین بی انصاف قرار گرفت...هاشمی تا آخرین روز از حیات سراسر خدمتش در خدمت مردم ونظام بود .
عاش سعيدا ومات سعيدا
روحش شاد وخاطره بزرگیهایش همیشه ماندگار. سید حمیدکلانتری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Back to Top

Template Design:Dima Group