28 دی 1396 ساعت 19:27

 

اعلام نتایج اولیه شرکت کنندگان در جشنواره ملی خوشنویسی محمد رسول الله در یزد نتایج اولیه شرکت کنندگان در جشنواره ملی خوشنویسی محمد رسول الله در یزد اعلام شد.

به گزارش یزدان نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، این جشنواره از سری جشنواره های ملی خوشنویسی چهارده معصوم (ع) است که به تفکیک دررشته های نستعلیق،شکسته نستعلیق،نسخ وثلث برگزار می شود.
بنابراین گزارش،از هنرمندان خوشنویس که اسامی آنها در جدول ذیل آمده است در خواست شده اصل آثار خود را حداکثر تا ١٥دی ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
ضمنا آثار ارسالی بدون قاب و طبق سایزهای اعلام شده درفراخوان با احتساب پاسپارتو صرفا در ابعاد ٥٠+٣٥ ،٦٠+٤٠،٧٠+٥٠ باشد.
دبیرخانه جشنواره ملی خوشنویسی محمد رسول الله به نشانی یزد،خیابان دهم فروردین،کوچه شهید فتوحی،بن بست ٤،پلاک ٤٠،انجمن خوشنویسان ایران شعبه یزد(کدپستی ٨٩١٣٨٧٦٤٨٦)است.

 

لیست پذیرفته شدگان نستعلیق جشنواره خوشنویسی ملی چهارده معصوم

آذر و دی ١٣٩٥                                            محمد رسول الله

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آثار پذیرفته شده

موضوعات آثار قابل ارسال

١

آقای مرتضی جهانی

٢ اثر

١) سیاه مشق قدر فلک      ٢) سیاه مشق این عشقیست

٢

آقای حمیدرضا حجتی نجف آباد

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٣

آقای سید منصور میراثی

٣ اثر

موضوعات ارسالی

٤

آقای جهانگیر مکی‌پور

١ اثر

موضوعات اسالی سیاه مشق محمد شمع جمع آفرینش

٥

آقای محمد عبداللهی

٣ اثر

موضوعات ارسالی

٦

محمدرضا سوری آملی

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٧

اکبر مشتاق پور

١ اثر

موضوع ارسالی

٨

مهدی مؤذنی

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٩

منصور حسن‌زاده

١ اثر

موضوع ارسالی

١٠

امید نمازیان

٢ اثر

موضوعات ارسالی

١١

خانم زینب صبوری‌فر

١ اثر

موضوع ارسالی

١٢

آقای تیمور خدابخش

٢ اثر

موضوعات ارسالی

١٣

حسن بادیه‌ای

٢ اثر

موضوعات ارسالی

١٤

آقای روح‌ا... شاه‌کرمی

١ اثر

موضوع ارسالی

١٥

آقای یادگار خیام

١ اثر

موضوع ارسالی

١٦

آقای محمد مشقی

١ اثر

موضوع ارسالی

١٧

آقای احمد عرب

١ اثر

موضوع ارسالی

١٨

خانم آزاده سادات ناجی اصفهان

١ اثر

موضوع ارسالی « امین خدا مهسبط جبرئیل»

١٩

آقای ابوالفضل تقیانی بیانی

١ اثر

موضوع ارسالی

٢٠

آقای کورش کلهری

١ اثر

موضوع ارسالی

٢١

آقای احمد احمدی

١ اثر

موضوع ارسالی

٢٢

آقای احمد عابدی

١ اثر

موضوع ارسالی

٢٣

آقای اصغر محمدی البرزی

١ اثر

موضوع ارسالی

٢٤

آقای افشین ماسوری

١ اثر

موضوع ارسالی

٢٥

آقای علی خیری

٣ اثر

موضوعات ارسالی

٢٦

خانم مریم پلویان

١ اثر

موضوع چلیپا «امید رحقست...»

٢٧

آقای ایوب سلمانی خانیان

١ اثر

موضوع ارسالی

٢٨

خانم زهره رئیس الساداتی

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٢٩

آقای پیمان آذری

٢ اثر

موضوع ارسالی

٣٠

آقای جواد شکوهی‌فر

١ اثر

موضوع ارسالی


 

لیست پذیرفته شدگان نستعلیق جشنواره خوشنویسی ملی چهارده معصوم

آذر و دی ١٣٩٥                                            محمد رسول الله

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آثار پذیرفته شده

موضوعات آثار قابل ارسال

٣١

آقای حسن آبیار

١ اثر

موضوع ارسالی

٣٢

آقای حسین صالحی

١ اثر

موضوع ارسالی

٣٣

آقای حسین خلیق نوش‌آبادی

١ اثر

موضوع ارسالی

٣٤

آقای حسین مراقی

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٣٥

آقای حسین نصیرپور

١ اثر

موضوع ارسالی

٣٦

خانم حکیمه پور یزدان پرست

١ اثر

موضوع ارسالی

٣٧

آقای حمید ابراهیمی

١ اثر

موضوع ارسالی چلیپا «آنشب نسیم نور...»

٣٨

آقای حمید احمدی

١ اثر

موضوع ارسالی

٣٩

آقای حمید مجیدی

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٠

آقای حمیدرضا حجتی نجف‌آباد

١ اثر

موضوع ارسالی

٤١

آقای داود صادقی

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٢

آقای دربان حسینی

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٣

آقای علی صادقی

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٤

آقای علی نوری

١ اثر

موضوع ارسالی « محمد المصطفی النبی...»

٤٥

آقای علی صادقی

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٦

خانم فاطمه مقیمی

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٧

آقای فرزاد مرادی اصل

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٨

آقای فرشاد حیدری

١ اثر

موضوع ارسالی

٤٩

آقای کیارش یعقوبی

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٥٠

آقای گودرز پناهی آزاد

١ اثر

موضوع ارسالی

٥١

آقای مجید طالبی

١ اثر

موضوع ارسالی

٥٢

آقای مُحبّی

٢ اثر

موضوعات ارسالی از کافی‌نت آریانا

٥٣

آقای محمد مرشدی‌زاد

١ اثر

موضوع ارسالی

٥٤

آقای محسن فروزنده

١ اثر

موضوع ارسالی

٥٥

آقای محمدتقی اسدی

١ اثر

موضوع ارسالی

٥٦

آقای محمدحسام آذربایجانی

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٥٧

آقای محمد رستمی

١ اثر

موضوع ارسالی

٥٨

آقای محمد ضرابی

١ اثر

موضوع ارسالی

٥٩

آقای محمد عباسی

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٦٠

آقای محمد محمودی

١ اثر

موضوع ارسالی


 

لیست پذیرفته شدگان نستعلیق جشنواره خوشنویسی ملی چهارده معصوم

آذر و دی ١٣٩٥                                            محمد رسول الله

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آثار پذیرفته شده

موضوعات آثار قابل ارسال

٦١

آقای مصطفی تاجیان

١ اثر

موضوع ارسالی

٦٢

آقای مصطفی عابدینی

١ اثر

موضوع ارسالی

٦٣

خانم نرگس فضل‌اللهی

١ اثر

موضوع ارسالی «چلیپای تو را عز لولاک

٦٤

آقای مجید جعفر یزاده

١ اثر

موضوع ارسالی

٦٥

آقای رحیم تاجبخش

١ اثر

موضوع ارسالی

٦٦

آقای رضا اعظمی

١ اثر

موضوع ارسالی

٦٧

آقای مصطفی دهقان

١ اثر

موضوع ارسالی چلیپای تذهیب دار

٦٨

خانم زهرا وتوقیان

١ اثر

موضوع ارسالی چلیپا و کتابت بهم پیوسته

٦٩

آقای سعید توسلی

١ اثر

موضوع ارسالی

٧٠

آقای سلیمان میری

١ اثر

موضوع ارسالی

٧١

آقای سید حیدر موسوی

٣ اثر

موضوع ارسالی

٧٢

آقای سید رسول آقا میری

١ اثر

موضوع ارسالی

٧٣

آقای سید عباس علوی

٣ اثر

موضوعات ارسالی

٧٤

آقای شهاب خباززاده

٢ اثر

موضوعات ارسالی

٧٥

آقای شهرام روحی

١ اثر

موضوع ارسالی

٧٦

آقای شهرام فرشباف آقایی

١ اثر

موضوع ارسالی

٧٧

آقای صابر میکائیلی

١ اثر

موضوع ارسالی

٧٨

آقای صفر گالشی

١ اثر

موضوع ارسالی

٧٩

آقای علی حسنی

١ اثر

موضوع ارسالی

٨٠

آقای علی طوفانی

٣ اثر

موضوعات ارسالی

٨١

آقای علیرضا اباصلت

١ اثر

موضوع ارسالی

٨٢

آقای علیرضا تل جنگانی

١ اثر

موضوع ارسالی

٨٣

آقای علیرضا شیری

١ اثر

موضوع ارسالی

٨٤

آقای علیرضا لاجوردی

١ اثر

موضوع ارسالی «عالمی دیده بدرگاه پیمبر دارد»

٨٥

آقای نیما الیکایی

٣ اثر

موضوعات ارسالی

٨٦

آقای هادی پناهی‌منش

١ اثر

موضوع ارسالی

٨٧

آقای وحید ولی‌محمدی

١ اثر

موضوع ارسالی

٨٨

آقای محمود رهبران

١ اثر

موضوع ارسالی

٨٩

خانم طیبه معصومی

١ اثر

موضوع ارسالی

٩٠

آقای ولی رهبر یزدی

١ اثر

موضوع ارسالی

٩١

آقای احسان شوروزی

١ اثر

موضوع ارسالی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Back to Top

Template Design:Dima Group