13 آذر 1395 ساعت 21:06

مهندس سیدحسینی صدمات وارده - امروز - به خط اول انتقال آب استان یزد را تإیید کرد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق؛ شب گذشته اولين نشست خبري سرپرست فرمانداري بافق با اصحاب رسانه و م

Back to Top

Template Design:Dima Group